Višegrad – atrakcije u okolini

Šarganska osmica


Višegrad je udaljen od Šarganske osmice 25km.

Šarganska osmica je muzejsko-turistički kompleks pruga u vlasništvu Muzeja železnice Srbije. Ova pruga uskog koloseka od 600 mm i 760 mm, jedinstvena je u Evropi, a njen nastanak vezan je za začetke srpskog železničkog saobraćaja.

Nakon srpsko-turskog rata (1876-1878) kroz Srbiju je izgrađena uzdužna moravska pruga Beograd – Niš, a 1907. godine započeta je i izgradnja poprečne pruge od Stalaća preko Užica i Šargana do Vardišta. Deo pruge od Stalaća do Užica postavljen je 1912. godine, pred početak Prvog balkanskog rata. Balkanski ratovi, a potom i Prvi svetski rat, odložili su izgradnju krajnje deonice pruge od Užica preko Mokre Gore do granice sa Austro-Ugarskom koja je anektirala Bosnu.

Radove na pruzi nastavila je 1916. godine Austro-Ugarska koja je u međuvremenu okupirala i deo Srbije. U to vreme izgrađeno je 9 km pruge do podnožja Šargana. Tokom probijanja tunela kroz ovaj masiv, odron kamena usmrtio je oko 200 radnika, ruskih i italijanskih zarobljenika. Radovi su zbog toga prekinuti i nastavljeni su u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1921. godine.

Parnjače i pruge uskog koloseka vremenom su postale deo istorije, tako da je poslednji putnički voz Šarganom prošao 1974. godine. Međutim, na inicijativu Zavičajnog udruženja Mokrogoraca, ŽTP „Beograd“ je 1999. godine donelo odluku o obnovi pruge i njenom aktiviranju u turističke svrhe. Red vožnje i cena karata mogu se pronaći na sledećoj stranici.


Mećavnik (Drvengrad, Kustendorf)


Višegrad je udaljen od Drvengrada 27km.

Etno-kulturno-turistički kompleks Drvengrad nalazi se na vrhu brda Mećavnik u čijem je podnožju smešteno selo Mokra Gora. Tvorac ovog jedinstvenog naselja je proslavljeni reditelj Emir Kusturica koji je inspiraciju za svoj nesvakidašnji poduhvat dobio dok je na Mokroj Gori snimao film „Život je čudo“.

Za izgradnju Drvengrada korišćene su autentične brvnare ovog područja. Mnoge od njih, stare i stotinak godina, bile su napuštene i izložene zubu vremena. Kako bi se stavile u funkciju, prenete su u ramu, restaurirane i postavljene na visoke kamene postamente i podrume prilagođene nagibu terena.

Čitava koncepcija Drvengrada počiva na pravougaonom trgu čija je glavna osa određena ulaznom kapijom i položajem crkve-brvnare sa pagodnim nizom dvovodnog krova pokrivenog šindrom. Pored ove male crkve posvećene Svetom Savi i izgrađene po uzoru na stare ruske drvene crkve, nalazi se drveni zvonik koji zajedno sa crkvom dominira trgom.
Drvengrad je mesto mnogih kulturnih zbivanja i stecište brojnih znamenitih umetnika i sportista iz čitavog sveta. Od kulturnih zbivanja najpoznatiji je tradicionalni međunarodni filmski festival „Kustendorf“.

Više informacija o Mećavniku i cijene ulaznica mogu se pronaći na sledećem sajtu.


Nacionalni park Tara


Višegrad je udaljen od Tare oko 30km.

Prostor Tare proglašen je Nacionalnim parkom 13. jula 1981. godine na ukupnoj površini od 19.175,00 ha. Pripada delu starovlaških planina (Starovlaška-raška visija). Nalazi se na krajnjem zapadu Srbije zahvatajući područje ograničeno laktastim tokom Drine između Višegrada i Bajine Bašte. Po nadmorskim visinama, Tara spada u srednje visoke planine, čija je prosečna nadmorska visina 1.000 – 1.200 metara. Najviši vrh je Kozji rid – 1.591 metar.

Nacionalni park Tara sa Zaovinama i Mokrom Gorom je nominovano od strane MAB komiteta kao potencijalni rezervat biosfere, koji će imati prekogranični karakter jer će obuhvatati i područje budućeg Nacionalnog parka Drina u Republici Srpskoj (BiH).

Na Tari je identifikovano preko 40 lišćarskih, lišćarsko-četinarskih i četinarskih fitocenoza, zatim 1156 vrsta vaskularne flore što čini 1/3 ukupne flore Srbije. Od zastupljenih biljnih vrsta 76 su endemične vrste. Posebnu vrednost i značaj ima Pančićeva omorika (Picea omorika), endemična i reliktna vrsta, koja je kanjonima i klisurama srednjeg toka reke Drine uspela da preživi zadnje ledeno doba.


Zlatibor


Višegrad je udaljen od Zlatibora oko 50km.

Prostrana visoravan prepuna borova koji pod sunčevim zracima dobijaju neverovatan zlatni sjaj svrstava Zlatibor u jednu od najlepših planina u Srbiji. Prestonica srpskog planinskog turizma, prepuna gostiju i tokom leta i tokom zime, nalazi se na prosečnoj nadmorskoj visini od 1,000 m, a okružuju je visovi Tornik (1,496 m), Čigota (1,422 m) i niz nižih.

Izuzetne lepote, ova planina prepuna je prostranih proplanaka ispresecanih planinskim potocima kojim privlači turiste iz svih krajeva sveta. Zahvaljujući karakterističnoj klimi i vazdušnim strujanjima koja se mogu naći samo ovde, harmoničnom odnosu između pošumljenih predela bora, jele, smrče i prostranih livada prekrivenih živopisnim biljem, čistom vazduhu, čistoj vodi, velikom broju sunčanih dana u godini, prelepim skijaškim terenima, Zlatibor se razvio u čuveni planinski turistički centar sa najdužom tradicijom u Srbiji.


Rafting tarom


Kanjon rijeke Tare, najlijepši i najdublji kanjon u Evropi, nalazi se na listi zaštićenih područja UNESCO-a! Rijeka Tara, sa ocjenom 3-5 stepeni na rafting skali je na vrhu svih svjetskih lista najatraktivnijih svjetskih rijeka. Rafting Tarom je nezaboravno iskustvo!